Pewnie niejednokrotnie słyszeliście lub czytaliście o funduszach norweskich i EOG. Jeśli zastanawiacie się, czym one dokładnie są i jakie projekty są z nich finansowane – spieszymy z wyjaśnieniem!

Pełna nazwa powyższych funduszy brzmi: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak powszechnie mówi się o nich - fundusze norweskie i EOG. Choć nazwa wskazuje, że pochodzą głównie z Norwegii musicie wiedzieć, że ta bezzwrotna forma pomocy finansowej przyznawana jest także przez Islandię i Liechtenstein.

Odbiorcami funduszy norweskich i EOG jest obecnie 16 krajów Unii Europejskiej: 12 państw, które przystąpiło do wspólnego rynku w 2004 i 2007 r. oraz Portugalia, Hiszpania, Grecja i Chorwacja. Jaki cel przyświeca funduszom norweskim i funduszom EOG? Przede wszystkim chodzi o przyczynianie się do zmniejszania różnic społecznych i ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków między państwami darczyńcami a beneficjantami.

Wsparcie z funduszy norweskich i EOG otrzymuje wiele projektów z różnych obszarów tematycznych np. rozwój społeczny i regionalny, kulturowe dziedzictwo, oszczędzanie energii czy badania naukowe i stypendia. Czy wiecie, że właśnie dzięki funduszom została wyremontowana Stara Oranżeria* i Pałac na Wodzie znajdujące się w Łazienkach Królewskich?** To tylko jeden z wielu projektów zrealizowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Łącznie w dwóch edycjach funduszy norweskich i EOG (lata 2004-2009 i 2009-2014) Polsce przyznano ponad 1 mld euro! Obecnie rozpoczyna się trzecia edycja funduszy 2014-2021 - w jej ramach do naszego kraju ma trafić prawie 810 mln euro***!

Więcej informacji o funduszach norweskich i funduszach EOG można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl.

* https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/stara-oranzeria-jak-nowa
** http://www.biznes-firma.pl/810-mln-euro-z-funduszy-norweskich-trafi-wkrotce-do-polski/30523
*** http://www.rp.pl/Finanse/171229960-Nowa-umowa-ws-Funduszy-Norweskich-dla-Polski-podpisana.html