Zastanawiasz się, w jaki sposób zarejestrować swój zespół do udziału w konkursie polsko-norweskim „Na tropie”? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci sprawnie przejść ten etap!

Po pierwsze! Zapoznaj się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie https://www.konkursnatropie.pl/regulamin.

Po drugie! Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://www.konkursnatropie.pl/formularz-rejestracyjny. Jest on automatycznie wysyłany online do organizatorów, nie trzeba wysyłać go pocztą. Rejestracji może dokonać dowolny pracownik szkoły, nie musi to być Opiekun Zespołu. Ostatnim dniem, w którym można się zarejestrować jest 7 marca 2018 r. 

Po trzecie!
Po przesłaniu formularza online należy go pobrać w formie PDF i wydrukować. Formularz powinien zostać podpisany przez Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki Oświatowej. Skan wydrukowanego i podpisanego formularza wysyłasz na adres mailowy kontakt@konkursnatropie.pl razem z:
Cały pakiet skanów dokumentów (formularza i oświadczeń) należy przesłać drogą mailową w ciągu 3 dni od dokonania zgłoszenia elektronicznego. Nie może to jednak nastąpić później niż do dnia 7 marca włącznie.

Po czwarte! Jako potwierdzenie rejestracji otrzymasz na podanego w zgłoszeniu maila indywidualny login i hasło, służący do przesłania pracy konkursowej.

Po piąte! Prześlij zgłoszenie konkursowe za pomocą formularza online https://www.konkursnatropie.pl/zgloszenie-konkursowe. Do logowania użyjesz danych, które otrzymałeś jako potwierdzenie rejestracji.
W formularzu zgłoszeniowym należy zamieścić tytuł, formę i streszczenie pracy - w języku angielskim. Tam też dołączasz plik z materiałem wideo jako załącznik.

UWAGA:
Aby pomyślnie przesłać pracę musisz zawrzeć w zgłoszeniu wszystkie cztery elementy: tytuł, formę, streszczenie i załącznik. Nie wysyłaj oddzielnie pliku wideo drogą elektroniczną czy pocztową. Zgłoszenie konkursowe możesz przesłać do 7 marca do godz. 23.59. 

Pamiętaj!
Praca konkursowa powinna być w języku angielskim (minimum angielskie napisy) oraz zawierać istotny aspekt bilateralny. Film powinien mieć od 3 do 5 minut, do 128 MB oraz być zapisany w formacie .avi lub .mp4.


Jeśli masz jakieś pytania lub problemy – napisz do nas na adres kontakt@konkursnatropie.pl lub w wiadomości prywatnej na Facebooku.