„Na Tropie” Konkurs Polsko-Norweski

Nagrody

I miejsce


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 700 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 3 000 zł dla szkoły delegującej zespół

II miejsce


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 500 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 3 000 zł dla szkoły delegującej zespół

III miejsce


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 300 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 3 000 zł dla szkoły delegującej zespół

3 wyróżnienia


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 100 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 2 000 zł dla szkoły delegującej zespół

Zgłoszenie krok po kroku

1

Zebranie zespołu konkursowego składającego się z ośmiu osób – 7 uczniów i 1 nauczyciela – opiekuna zespołu oraz zapoznanie się z regulaminem.

2

Wypełnienie formularza rejestracyjnego online. Rejestracji można dokonać do 7 marca 2018 do 23:59.

3

Wydruk wygenerowanego po rejestracji formularza, podpisanie przez Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki i przesłanie w ciągu 3 dni, najpóźniej do dnia 7 marca 2018 r. włącznie, jego skanu wraz ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników (załącznik 5 do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) na adres mailowy: kontakt@konkursnatropie.pl.

4

Potwierdzenie rejestracji przez Organizatora na adres mailowy Opiekuna Zespołu podany w formularzu rejestracyjnym oraz przekazanie loginu i hasła niezbędnych do przesłania pracy konkursowej.

5

Przesłanie pracy konkursowej – wypełnienie formularza zgłoszenia konkursowego (w języku angielskim) i załączenie pliku wideo – dostępne wyłącznie po zalogowaniu za pomocą danych otrzymanych w mailu. Termin nadsyłania prac mija 7 marca 2018 godz. 23:59.

6

Potwierdzenie prawidłowego przesłania pracy konkursowej przez Organizatora.